Tips voor een goede Powerpoint presentatie!

1. Teveel informatie op een dia.

Te veel informatie op een dia is de meest voorkomende fout bij PowerPoint gebruik. Het nut van PowerPoint bestaat erin ideeën duidelijk over te brengen en de woorden beknopt te ondersteunen. Maar dat wordt moeilijk als de presentatie overladen is met zinnen, cijfers en statistieken. Gebruik nooit meer dan zes opsommingtekens en per regel niet meer dan zes woorden (liever nog minder) en deel uitgebreide cijferinformatie als een apart document uit

2. Voeg eens een lege powerpointslide toe.

Wilt u de aandacht van uw publiek even op uzelf vestigen, omdat u iets belangrijks wilt vertellen of omdat u vragen wilt stellen? Voeg dan eens een zwarte slide toe aan uw powerpointpresentatie. Dit is gewoon een slide met een zwarte achtergrond. Zet ook altijd zo’n slide aan het eind van de presentatie om te voorkomen dat u na de laatste klik terug in het programma Powerpoint komt.

3. Beperk het gebruik van animaties.

Tekstfragmenten die de pagina komen binnenzweven; letters die stuk voor stuk in een titelbalk vallen enz enz. Powerpoint biedt een beed scala aan animatiemogelijkheden. Ga voorzichtig om met het gebruik van animaties. Niet ter zake doende animaties zijn leuk voor een keer (bijvoorbeeld op de openingsdia), maar dodelijk vermoeiend op den duur.

4. Gebruik zo weinig mogelijk kleuren in de tekst.

Bij gebruik van meerdere kleuren gaan toeschouwers zich afvragen waarom dat is en verdwijnt de aandacht. De regel is niet meer dan twee kleuren per dia en niet meer dan drie kleuren per presentatie.

5. Liever veel beelden waar u het verhaal bij vertelt dan tekst die u later opleest.

Mensen zijn visueel ingesteld, beelden kunnen uw verhaal sterk ondersteunen.

6. Zorg voor voldoende contrast.

Voor presentaties op een groot scherm is een donkere achtergrond met een lichte letter het meest geschikt. Vermijd een witte achtergrond met zwarte letters; het publiek kan hier niet lang naar kijken. Wanneer letters en achtergrond bijna dezelfde kleur hebben is de presentatie onleesbaar.

8. Maak een eigen template of laat een template vervaardigen in uw eigen bedrijfsuitstraling.

Op die manier laat u uw huisstijl terugkomen in de presentatie.

10. Houd rekening met technische tegenslag

Vraag van te voren na welke apparatuur beschikbaar is, probeer de presentatie vooraf uit, zet een eventuele schermbeveiliging uit, houd afdrukken bij de hand voor het geval de techniek u in de steek laat.

7. Wees consistent.

Gebruik hetzelfde lettertype, -groottes en kleuren door de hele presentatie heen.


9. Te veel bullets maakt een presentatie voorspelbaar en saai.

Wissel daarom ook eens af met steekwoorden verspreid over de dia of in een plaatje.